Wist je dat de meeste mutualiteiten een deel van je lidgeld van een sportclub terugbetaalt? 

En wat als je iets voorhebt? Bekijk alles van de mutualiteiten, verzekeringen en wat te doen in geval van een blessure of ongeval.


Mutualiteit

De meest mutualiteiten betalen een deel van het lidgeld van een sportclub terug.

Wanneer je je hockeylidgeld aan de club betaald hebt, ontvang je per mail een betalingsbevestiging. Het volstaat om deze e-mail af te drukken en van een kleefstrookje te voorzien. Je kan dit document dan doorsturen naar je mutualiteit (indien nodig, samen met het aanvraagformulier van je mutualiteit en je factuur) om een gedeeltelijke terugbetaling te bekomen.

 

Aangifte Ongeval

Een blessure opgelopen?

Print het Aangifteformulier Lichamelijke Ongevallen af en vul pagina's 1 en 2 in en laat pagina 3 invullen door de behandelende arts. Ben je direct naar het ziekenhuis gegaan? Dan krijg je vaak een ingevuld en door de arts ondertekend geneeskundig getuigschrift mee. Dit getuigschrift vervangt pagina 3 van ons formulier.

De 3 pagina's moet je ondertekenen en mag je doormailen naar:

Facturen van ziekenhuizen en artsen moet je eerst altijd zelf betalen en dan doorsturen naar de mutualiteit. Het deel dat niet door de mutualiteit wordt vergoed, wordt betaald door deze verzekering. Let op, er is een franchise van 25 Euro op deze verzekering.

De afhandeling van uw dossier gebeurt vanaf nu rechtstreeks met Belfius. Na ontvangst van het aangifteformulier zal Belfius u het nummer van uw dossier meedelen. Alle bijkomende onkostennota’s en verslagen kan u best onmiddellijk overmaken aan Belfius zodat zij, als het dossier volledig is, tot betaling kunnen overgaan. Er is altijd een franchise van 25 € per ongeval. Indien er geen tussenkomst is van het ziekenfonds, komt Belfius tussen, tot het bedrag voorzien in de tarieven van het RIZIV barema (1x). Indien er tussenkomst is van het ziekenfonds, legt Belfius het verschil bij tussen de tussenkomst van het ziekenfonds en 1x het tarief van het RIZIV barema. Voor niet voorziene kosten in het RIZIV barema komt Belfius tussen tot maximum 1.250 €, met inbegrip van kosten voor kinesitherapie en hartfalen.
In toepassing van de wet moeten de geneesheren en ziekenhuizen aan de patiënten of aan hun ouders om betaling van de gewone verstrekkingen verzoeken en de getuigschriften voor verstrekte hulp, bestemd voor het ziekenfonds, afleveren. Op vertoon van de stavingstukken en van de afrekening van het ziekenfonds vergoedt Belfius haar tegemoetkoming op de door de rechthebbenden gewenste wijze (rekeningnummer). Het slachtoffer (of de ouders) hebben vrijheid van keuze van arts of ziekenhuis ongeacht welke dokter of ziekenhuis de eerste verzorging heeft toegediend.

Iets stuk gemaakt?

Was je op de club en heb je iets stuk gemaakt? Heb je als vrijwilliger op een event iets laten vallen op iemand? Een ongeluk is snel gebeurd. Gelukkig kan je terugvallen op de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Aangifteformulier Burgerlijke Aansprakelijkheid

 

Meer info en documenten KBHB

KBHB Info Verzekeringen

Verzekeringspolis KBHB

 

Voor meer info of vragen

Admin-verantwoordelijke jongens        Hendrik Biesemans          hendrik.biesemans@me.com

Admin-verantwoordelijke meisjes        Karin Vervloet                   karen_vervloet@yahoo.com