Zoals in elke organisatie kunnen de activiteiten slechts vlot verlopen indien iedereen zich houdt aan de afspraken en spelregels. Deze regels zijn door KMTHC opgenomen in het intern reglement. Heb je vragen met betrekking tot de werking van de club, gelieve je dan te wenden tot één van de besturen.