Onderstaande tarieven gelden als lidgeld voor de hockeyseizoenen 2024-2025.

Voor de start van het nieuwe seizoen, of na inschrijving als nieuw lid, ontvang je per mail een elektronische factuur voor de betaling van het lidgeld. Een betalingstermijn van 4 weken is van toepassing na ontvangst van de factuur. Leden die hun factuur niet betaald hebben vóór de start van het nieuwe hockeyseizoen, kunnen niet opgesteld worden in een ploeg. Zorg er dus voor dat je tijdig betaalt om vanaf de eerste speeldag deel te kunnen nemen aan trainingen en wedstrijden.

Het is ook mogelijk om korting te krijgen wanneer je met meerdere gezinsleden lid bent of als student of vrijwilliger. Kijk deze zeker even na.


Lidgelden seizoenen 2024-2025

Familiebijdrage

Forfaitaire toeslag van € 50 per gezin tenzij minstens een van de gezinsleden lid is van KMTHC Hockey én ouder is dan 19 jaar.

 

Jeugd

Starters (vanaf 3,5j - 12j)

Onze starters zijn nieuwe, trainende leden die nog geen competitie spelen

€195 voor eerste seizoen

€325 vanaf tweede seizoen

U7 (2018)

€415

U8 (2017)

€415

U9 (2016)

€415

U10 (2015)

€415

U11 (2014)

€415

U12 (2013)

€415

U14 (2011-2012)*

€445

U16 (2009-2010)*

€445

U19 (2006-2008)*

€445


*Surplus eerste ploegen U14 - U16 - U19

Voor de eerste ploegen van deze jeugdploegen komt er een volwaardige derde training bij om zo nog gerichter en beter te kunnen trainen. Hier staat een surplus van €85 tegenover.

 

Senioren

Senioren (2005 en vroeger)

€495

Junior Masters (35+)

€495

Masters (45+)

€495

Ladies en Gents (35+)

€390

Junior Ladies (30+)

€390

Trimmers (20+)

€390

 

G-Hockey

G-Hockey (leeftijd nvt)

€120

 

Kortingen

Voor grote gezinnen, studenten in hoger onderwijs en leden die als vrijwilliger een functie opnemen in het KMTHC operationele organigram zijn er supplementaire kortingen van toepassing op het factuur lidgelden.

Gezinskorting

Gezin met 3 spelende leden
€150 per gezin

Gezin met 4 of meer spelende leden
275€ per gezin

Vrijwilligerskorting

Leden die een vrijwilliggersfunctie opnemen gedurende minimaal 1 volledig seizoen binnen het KMTHC-bestuursorganigram (met uitzondering van functie als manager of scheidsrechter).

Deze korting bedraagt €100.

Zin om een rol op te nemen als vrijwilliger? Laat het ons zeker weten: info@kmthc.be.

Studenten hoger onderwijs

Voor studenten hoger onderwijs geldt een verlaagd tarief van €40.

De studentenkorting hoger onderwijs is van toepassing voor studenten met een volwaardig studentenstatuut aan een hogeschool en/of universiteit op datum van 1 oktober 2024. De studentenkorting is reeds toegepast op het lidgeld van jeugdleden. Leden van een seniorenploeg krijgen de studentenkorting na voorlegging van een geldig inschrijvingsbewijs.

Indien je op dit moment geen inschrijvingsbewijs kan voorleggen betaal je in eerste instantie het volledig bedrag. Nadien kan je op vertoon van je inschrijvingsbewijs een refund van 40 euro bekomen. Gelieve hiervoor voor 10 oktober van het seizoen in kwestie  een mailtje te sturen naar info@kmthc.be. Nadien wordt de studentenkorting niet meer toegepast op uitgestuurde facturen.

Kansentarief

Leden met een UitPas met kansentarief kunnen contact opnemen via info@kmthc.be.

Met de persoonlijke code kunnen we de berekening maken van lidgeld min de korting.

 

Specifieke aandachtspunten

Moet ik mijn lidmaatschap jaarlijks vernieuwen als hockeylid?

Het lidmaatschap als hockeyspeler wordt elk seizoen automatisch verlengd door de hockeybond, tenzij je expliciet vraagt om uit te schrijven voor het komende nieuwe seizoen.

Uitschrijven kan kosteloos tot en met 30 juni, dit via het officiële uitschrijvingsformulier op onze website. Voor uitschrijvingen die na 1 juli worden gemeld, geldt een administratieve boete van € 75. Voor verdere vragen, gelieve contact op te nemen met info@kmthc.be.

Wat met mijn lidgeld ingeval van kwetsuur of ongeval opgelopen tijdens het seizoen?

In geval van een kwetsuur, ziekte of ongeval opgelopen tijdens het seizoen, wordt er geen (gedeelte van het) lidgeld terugbetaald. 

Wat met mijn lidgeld ingeval van zwangerschap?

Indien je in het geval van een zwangerschap uitschrijft tussen de periode 1 juli - 31 dec van het lopende seizoen kunnen we je lidgeld -75€ / 2 terug betalen indien je de volledige tweede helft niet meer mee doet. Deze regeling is geldig vanaf seizoen 2024-2025.

Kan ik lid worden voor een half seizoen en pro rata lidgeld betalen? 

Leden die omwille van langdurige blessures, zwangerschappen, studies en/of werkgerelateerde zaken (periode buitenland tijdens het seizoen), kunnen vóór de start van het seizoen (1 september) een aparte regeling voor hun lidgeld aanvragen. Gelieve hiervoor een mailtje te sturen naar info@kmthc.be. (Bedrag volledig seizoen - 75€ / 2 + 75€). Vragen na 1 september worden niet in behandeling genomen en volledig tarief van toepassing.

Wanneer maak ik aanspraak op de studentenkorting?

De studentenkorting hoger onderwijs is van toepassing voor studenten met een volwaardig studentenstatuut aan een hogeschool en/of universiteit op datum van 1 oktober 2024. De studentenkorting is reeds toegepast op het lidgeld van jeugdleden. Leden van een seniorenploeg krijgen de studentenkorting na voorlegging van een geldige studentenkaart of inschrijvingsbewijs. Gelieve hiervoor een mailtje te sturen naar info@kmthc.be.

Zijn er aangepaste lidgelden van toepassing indien ik enkel deelneem aan trainingen en niet aan wedstrijden?  

Er gelden geen afwijkende lidgelden voor trainende leden. Spelers die bij de start van het seizoen deel uitmaken van het Starters-team en tijdens het seizoen doorstromen naar een competitieve jeugdploeg, zullen een aanvullend pro-rata factuur ontvangen.

Waar kan ik terecht met vragen omtrent mijn lidgeld, factuur, kortingen of betalingsregeling?

Voor alle vragen, opmerkingen en onduidelijkheden over de lidgelden kan je terecht op het info@kmthc.be.