Algemene regels:

De terreinen steeds en enkel betreden met aangepast schoeisel. Alle terreinen moeten na het spelen steeds netjes achtergelaten worden. Neem je afval mee!
 
Men dient vooraf een terrein te reserveren via de reservatiemodule van Tennis Vlaanderen.
 
Reserveer steeds met de juiste spelers (aantal en namen). Bestuursleden hebben het recht om een identificatie te vragen bij twijfel.
 
Wees hoffelijk: je speelbeurt eindigt exact op het aangegeven uur van reservatie en dus niet na het willen uitspelen van een game/set. Hou er rekening mee dat alle leden hun
volledige tijdsduur van reservatie willen spelen en hiervoor betaalden.
 
Clubleden kunnen maximaal 3 reservaties hebben staan in het systeem van Tennis Vlaanderen. Dit wil niet zeggen dat je niet meer dan 3x/week kan/mag spelen. Spelers die misbruik maken van het reservatiesysteem (door andere clubleden moedwillig of foutief op te geven als (mede)speler)) worden beschouwd als niet-lid en betalen alsnog hun terrein. Het maximaal aantal reservaties kan tijdens de loop van het seizoen aangepast worden naargelang de drukte en het succes van onze padelvelden. We zullen er steeds voor trachten te zorgen dat elk lid voldoende speelmogelijkheden krijgt. We zullen sowieso slechts 180 leden toelaten tijdens de eerste winter, zodat iedereen voldoende speelmomenten heeft.
 
Het veelvuldig overtreden van bovenstaande regels kan tot schorsing of uitsluiting leiden.
 

Voorrangsregels tornooien-clubavonden:

Onderstaande clubactiviteiten hebben (tijdelijk) voorrang op alle leden:

  1. Tornooien: voor exacte data, raadpleeg de site van Tennis Vlaanderen. - Stages: tijdens schoolvakanties in de daluren.

  2. Clubavonden: deze worden vooraf gecommuniceerd, leden kunnen hier uiteraard steeds aan deelnemen.

Spelen met gastspelers:

 Vanaf heden kunnen onze leden via een nieuw systeem gemakkelijk een niet-lid uitnodigen. Enkele basisprincipes:

  1. Gastspelers verklaren zich automatisch akkoord met bovenstaande regels.

  2. Gastspelers dienen een account te hebben op Tennis Vlaanderen (maar hoeven niet ergens lid te zijn). Zie voor meer informatie hier.

  3. De leden zijn verantwoordelijk voor de betaling van de reservatie van de gastspeler. Een niet-lid kan nooit gratis spelen op onze club. Wees correct en fair tegenover je clubleden en geef nooit (fictieve) clubleden om zo gratis niet leden of gastspelers te laten meespelen. Misbruik kan leiden tot stopzetting van je padel abonnement.

  4. Er zit steeds minimaal een week tussen de reservaties met dezelfde gastspeler.

Losse verhuur:
 
Ook de mensen die een terrein huren zonder dat ze aangesloten zijn bij onze club verklaren zich automatisch akkoord met bovenstaande regels.
 

Grensoverschrijdend gedrag

Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.