Het behalen van het diploma van theoretisch outdoor scheidsrechter werd recent door de KBHB verplicht voor alle spelers vanaf U14.