Vanaf 1 juni 2017 gelden volgende lidgelden, kortingen, toeslagen en administratieve boetes.

Na definitieve inschrijving van uw kind(eren) en/of uzelf als ouder(s), ontvangt u via Twizzit een elektronisch factuur. Wij versturen onze facturen in juli per e-mail via Twizzit. Leden kunnen hun factuur online inzien en opvragen door in te loggen op Twizzit. Het niet ontvangen van de factuur via e-mail ontslaat u niet van de verplichting uw bijdrage te betalen! Leden die hun factuur niet betaald hebben voor de start van het hockeyseizoen, zullen niet opgesteld worden in een ploeg. Laattijdige betaling kan leiden tot een tijdelijke schorsing en een administratieve toeslag van €100. Zorg er dus voor dat je tijdig betaald om vanaf de eerste speeldag mee te kunnen spelen.

Voor eventuele vragen hieromtrent, gelieve contact op te nemen met eva.goossens@kmthc.be .


Tijdens seizoen 2017-2018 gelden volgende lidgelden, kortingen, toeslagen en administratieve boetes:

Standaard lidgelden van toepassing voor een volledig seizoen:

Team

Geboortejaar

Lidgeld

Starters- en Development Team *

Vanaf 5j

€ 265

U7-U8 *

2010-2011

€ 315

U9-U10 (Preminiemen) *

2008-2009

€ 315

U11-U12 (Miniemen) *

2006-2007

€ 315

U14 (Kadetten)*

2004-2005

€ 345

U16 (Scholieren)*

2002-2003

€ 345

U19 (Junioren)

1999-2001

€ 345

U23 (Speciale jeugdcompetitie)

1997-1998

€ 370

Jeugdlid in seniorencompetitie

Vanaf 2002 en vroeger

€ 370

Senioren

1998 en vroeger

€ 410

Senioren met volwaardig studentenstatuut op 01/10/2017

1998 en vroeger

€ 370

Ladies - Gentlemen

1982 en vroeger

€ 305

Trimhockeyers

Trimhockeyers

€ 305

Veteranen

Veteranen

€ 410

 

(* Forfaitaire familiebijdrag is van toepassing, tenzij minstens één van de gezinsleden lid is van KMTHC Hockey én tevens ouder dan 19 jaar is)

 

Kortingen per gezin:

Korting van toepassing op totaalfactuur lidgelden, bij 3e spelend lid in één gezin

- € 140 per gezin

Korting van toepassing op totaalfactuur lidgelden, vanaf 4e spelend lid in één gezin

- € 265 per gezin

 

Toeslag per gezin:

* Forfaitaire toeslag: verplichte familiebijdrage per seizoen (toeslag vervalt indien minstens één van de gezinsleden lid is van KMTHC Hockey én tevens ouder is dan 19j)

+€ 50 per gezin

 

Administratieve boetes:

Administratieve boete in geval van laattijdige uitschrijving (na 30/06/2017)

€ 75 per persoon

Administratieve boete indien factuur lidgeld laattijdig betaald wordt (ifv facturatie-datum)

+ € 100 per factuur

 

Specifieke aandachtspunten:

  • In geval van een kwetsuur, ziekte of ongeval opgelopen tijdens het respectievelijke seizoen, wordt er geen (gedeelte van het) lidgeld terugbetaald.
  • Leden die omwille van persoonlijke redenen, gedurende een bepaalde periode, niet zullen hockeyen kunnen een aparte regeling van hun lidgeld aanvragen. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de Cel Financiën.
  • Spelers die bij de start van het seizoen deel uitmaken van het Starters/Development team maar tijdens het seizoen doorstromen naar een competitieve jeugdploeg, zullen een aanvullend pro-rata factuur ontvangen.
  • De studentenkorting is van toepassing voor studenten met een volwaardig studentenstatuut op datum van 1/10/2017.
  • Er gelden geen afwijkende lidgelden voor trainende leden, halfjaarlijkse lidgelden moeten vooraf goedgekeurd worden, gelieve hiervoor te mailen naar eva.goossens@kmthc.be

 

Maak gebruik van de Talententickets of Sport&Cultuur cheques van Sodexo!

Stad Mechelen schenkt ieder kind tussen 5 en 15 jaar, woonachtig te Mechelen, Talententickets met een totaalwaarde van €50 per kind. Maak gebruik van deze Talententickets bij de betaling van een deel van het lidgeld, stages of deelname aan de zaalhockey.

 

Gelieve in geval van specifieke vragen over lidgelden, facturen, gebruik van Talententickets of Sport&Cultuur cheques van Sodexo een mail te sturen naar de Cel Financiën ( eva.goossens@kmthc.be).