Vanaf 1 juli 2018 gelden volgende lidgelden, kortingen, toeslagen en administratieve boetes.

Na definitieve inschrijving van uw kind(eren) en/of uzelf als speler, ontvangt u via Twizzit een elektronisch factuur. Wij versturen onze facturen in juli per e-mail via Twizzit. Leden kunnen hun factuur online inzien en opvragen door in te loggen op Twizzit. Het niet ontvangen van de factuur via e-mail ontslaat u niet van de verplichting uw bijdrage te betalen! Leden en/of families die openstaande facturen of hun huidig factuur niet betaald hebben voor de start van het hockeyseizoen, zullen niet ingeschreven worden in een ploeg. Zorg er dus voor dat je tijdig betaalt om vanaf de eerste speeldag mee te kunnen spelen.

Voor eventuele vragen omtrent lidgelden, kortingen en toeslagen, of betalingsregelingen gelieve contact op te nemen met eva.goossens@kmthc.be.

 Standaard lidgelden van toepassing voor een volledig seizoen:

 

Team

 

Geboortejaar

Lidgeld betaald voor facturatiedatum

Lidgeld laattijdig betaald (ifv facturatiedatum)  (toeslag + €50/lid)

Starters- en Development Team*

Vanaf 5j

€ 275

€ 325

U7-U8*

2011-2012

€ 325

€ 375

U9-U10 (Preminiemen)*

2009-2010

€ 325

€ 375

U11-U12 (Miniemen)*

2007-2008

€ 325

€ 375

U14 (Kadetten)*

2005-2006

€ 355

€ 405

U16 (Scholieren)*

2003-2004

€ 355

€ 405

U19 (Junioren)

2000-2002

€ 355

€ 405

U26 College League
(Speciale jeugdcompetitie)

1998-1999

€ 380

€ 430

Senioren

1999 en vroeger

€ 420

€ 470

Ladies - Gentlemen

1983 en vroeger

€ 315

€ 365

Trimhockeyers

Trimhockeyers

€ 315

€ 365

Veteranen

Veteranen

€ 420

€ 470

 * Forfaitaire familiebijdrage van +€50/gezin is van toepassing, tenzij minstens één van de gezinsleden lid is van KMTHC Hockey én tevens ouder dan 19 jaar is

 

 

 

Extra kortingsmogelijkheden:

Bij 3e spelend lid in één gezin*

- € 150 per gezin

Vanaf 4e spelend lid in één gezin*

- € 275 per gezin

Gebruik Talententickets Stad Mechelenǂ

Korting equivalent aan waarde aangeleverde Talententickets

Gebruik Sport- en Cultuurcheques (Sodexo/Edenred)ǂ

Korting equivalent aan 97% waarde aangeleverde cheques (cfr. 3% commissie)

Opnemen vrijwilligersfunctie gedurende 1 seizoen in organigram KMTHC bestuursstructuur

- € 100 per lid/functie

* op voorwaarde dat de betreffende gezinsleden op eenzelfde domicilie-adres zijn ingeschreven

ǂ aanlevering referentienummers Talententickets en/of originele cheques via eva.goossens@kmthc.be

 Toeslag per gezin:

Forfaitaire toeslag: verplichte familiebijdrage per seizoen

+ € 50 per gezin

 Administratieve boetes:

Administratieve boete in geval van laattijdige uitschrijving (na 30/06/2018)

€ 75 per persoon

Specifieke aandachtspunten:

  • In geval van een kwetsuur, ziekte of ongeval opgelopen tijdens het respectievelijke seizoen, wordt er geen (gedeelte van het) lidgeld terugbetaald.
  • Leden die omwille van persoonlijke of professionele redenen, gedurende een bepaalde periode, niet zullen hockeyen kunnen vóór de start van het seizoen een aparte regeling van hun lidgeld aanvragen. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de Cel Financiën (eva.goossens@kmthc.be).
  • Openstaande administratieve boetes van toepassing op een familie maakt (her)inschrijving van gezinsleden niet mogelijk.
  • Spelers die bij de start van het seizoen deel uitmaken van het Starters/Development team maar tijdens het seizoen doorstromen naar een competitieve jeugdploeg, zullen een aanvullend pro-rata factuur ontvangen.
  • De studentenkorting is van toepassing voor studenten met een volwaardig studentenstatuut hogere studies op datum van 1/10/2018. De studentenkorting is reeds toegepast voor jeugdleden. Leden van een seniorenploeg krijgen de studentenkorting na voorlegging van een geldige studentenkaart of inschrijvingsbewijs. Gelieve hiervoor per mail contact op te nemen.
  • Er gelden geen afwijkende lidgelden voor trainende leden.
  • Halfjaarlijkse lidgelden moeten vooraf goedgekeurd worden, gelieve hiervoor te mailen naar eva.goossens@kmthc.be.  

 

 Maak gebruik van de Talententickets uitgereikt door Stad Mechelen

Stad Mechelen schenkt ieder kind tussen 5 en 15 jaar, woonachtig te Mechelen, Talententickets met een totaalwaarde van €50 per kind. Maak gebruik van deze Talententickets bij de betaling van een deel van het lidgeld, stages of deelname aan zaalhockey. Gelieve de referentienummers vermeld op de Talententickets door te mailen naar eva.goossens@kmthc.be om een korting te bekomen op uw factuur.

Maak gebruik van de Sport&Cultuur cheques van Sodexo of Edenred!

Schenkt jouw werkgever Sport&Cultuurcheques? Gebruik ze dan om een korting te bekomen op je factuur lidgelden. Wegens de afname van 3% commissie door Sodexo en Edenred, kan KMTHC een korting toekennen van 97% van de nominale waarde van de aangeleverde cheques. Wil je gebruik maken van deze cheques? Mail dan naar eva.goossens@kmthc.be.